Website online

Na veel strubbelingen en wat tegenslagen hebben we nu toch weer een actieve website, één dezer dagen zal de domein naam www.mncn.nl ook aan deze website worden gekoppeld zodat wij hopen op nog meer viewers die onze 8 mooie rassen willen bewonderen. 

Postadres MNCN: Rijksweg 44 4529 JD Eede                            

KvKnr: 40346489