3 van onze aangesloten rassen moeten de magtest voldoende hebben behaald voordat zij worden ingezet voor de fokkerij.

De Dogo Argentino - Fila Brasileiro en Mastino Napoletano. 

Fokvoorwaarden

Dogo Argentino

Voor het aanvragen van een stamboom voor een nest pups moeten beide ouderdieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd, Gebruik je een buitenlandse reu uit een land dat geen gedragtesten erkent hoeft de reu geen MAG-test af te leggen. Voorwaarde is dat de pups wel een voldoende MAG-test halen voordat er mee wordt gefokt.

 

Fila Brasileiro

Ter preventie van ongewenst agressief gedrag binnen rashondenpopulaties is het verstrekken van een stamboom voor het ras Fila Brasileiro gekoppeld aan de voorwaarde van een voldoende behaalde MAG-test. Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels aangepast.

Dit betekend dat voor het aanvragen van een stamboom voor een nest pups moeten beide ouderdieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd. Gebruik je een buitenlandse reu uit een land dat geen gedragtesten erkent hoeft de reu geen MAG-test af te leggen.

 

Mastino Napoletano

Pups geboren na 2008 uit Nederlandse ouders moeten geen MAG-test. Is de pup geboren na 2008 en beide ouders een voldoende MAG-test hebben behaald moet er geen MAG-test meer worden afgelegd. Gebruik je een buitenlandse reu uit een land dat geen gedragtesten erkent hoeft de reu geen MAG-test af te leggen. Voorwaarde is dat de pups wel een voldoende MAG-test halen voordat er mee wordt gefokt.
Locatie

Mag-gedragstest Instituut 

Kreileroord

Eerst volgende MAG-test Zondag 14 oktober.

Email:  info@magtest.nl 

 

Klik op bovenstaand logo voor meer info


Impressions

Postadres MNCN: Rijksweg 44 4529 JD Eede                            

KvKnr: 40346489